Department of Chemical Biology
Yang's Lab,Department of Chemical Biology, Xiamen University
Home > Publications > 

2019

 • 169. Qiaoyi Wu, Ningqin Lin, Tian Tian, Zhi Zhu, Liang Wu, Hongyao Wang, Dengliang Wang, Dezhi Kang, Ruijun Tian, and Chaoyong Yang. Evolution of Nucleic Acid Aptamers Capable of Specifically Targeting Glioma Stem Cells via Cell-SELEX. Anal. Chem.

 • 168. Dan Liu, Fang Liu, Yishun Huang, Yanling Song, Zhi Zhu, Shu-feng Zhou and Chaoyong Yang. Catalase-linked immunosorbent pressure assay for portable quantitative analysis.  Analyst DOI: 10.1039/C9AN00499H


 • 167. Yanling Song,  Xing Xu,  Wei Wang,  Tian Tian,  Zhi Zhu and   Chaoyong Yang. Single cell transcriptomics: moving towards multi-omics. Analyst, 2019, 144, 3172-3189

   

 • 166. Huimin Zhang, Lingling Wu, Bingqian Lin, Yidi Wang, Yunpeng Bi, Yanling Song, Wei Wang, Chaoyong Yang. Recent Progress on Microfluidic Technology-based Circulating Tumor Cell Analysis. SCIENTIA SINICA  Chimica DOI:10.1360/SSC-2019-0033


 • 165. Lingling Wu, Lin Zhu, Mengjiao Huang, Jia Song, Huimin Zhang, Yanling Song, Wei Wang, Chaoyong Yang. Aptamer-based microfluidics for isolation, release and analysis of circulating tumor cells. Trends in Analytical Chemistry


 • 164. Kun Yin, Xi Zeng , Weizhi Liu, Yakun Xue, Xingrui Li, Wei Wang, Yanling Song, Zhi Zhu, Chaoyong Yang. Stable Colloidosomes Formed by Self-Assembly of Colloidal Surfactant for Highly Robust Digital PCR. Anal. Chem. 2019, 91, 9, 6003-6011


 • 163.Wei Wang, Liyuan Lin, Yahui Du, Yanling Song, Xiaoman Peng, Xing Chen, Chaoyong James Yang. Assessing the Viability of Transplanted Gut Microbiotas by Sequential Tagging with D-Amino acid-based Metabolic Probes. Nature Communications, 2019, 10(1): 1317.
   

 • 162. Yansheng Li, Yanli Ma, Xiangyu Jiao, Tingyu Li, Zhehao Lv, Chaoyong James Yang, Xueji Zhang Yongqiang Wen. Control of capillary behavior through target-responsive hydrogel permeability alteration for sensitive visual quantitative detection. Nature Communications 2019, 10, 1036
   
 • 161. Lingling Wu, Xing Xu, Bineet Sharma, Wei Wang, Xin Qu, Lin Zhu, Huimin Zhang, Yanling Song, and Chaoyong Yang* Beyond Capture: Circulating Tumor Cell Release and Single-Cell Analysis. Small Methods, 2019: 1800544.

 • 160. Mahlet Fasil Abate, Shasha Jia, Metages Gashaw Ahmed, Xingrui Li, Li Lin, Xiaoqian Chen, Zhi Zhu, Chaoyong Yang. Visual Quantitative Detection of Circulating Tumor Cells with Single-Cell Sensitivity using a Portable Microfluidic Device. Small, 2019: 1804890.


 • 159. Fenxiang Zou, Qingyu Ruan, Xiaoye Lina, Mingxia Zhang, Yanling Song, Leiji Zhou, Zhi Zhu, Shuichao Lin, Wei Wang, Chaoyong James Yang. Rapid, Real-Time Chemiluminescent Detection of DNA Mutation Based on Digital Microfluidics and Pyrosequencing. Biosensors and Bioelectronics 2019, 126, 551-557
   

 • 158. Yanling Song, Bingqian Lin, Tian Tian, Xing Xu, Wei Wang,Qingyu Ruan, Jingjing Guo, Zhi Zhu, Chaoyong Yang* Recent Progress in Microfluidics-based Biosensing. Anal. Chem. 2019,  91, 1, 388-404
   
 • 157. Yanling Song, Yuanzhi Shi, Mengjiao Huang, Wei Wang, Yang Wang, Jie Cheng, Zhichao Lei, Zhi Zhu, and Chaoyong Yang   Bioinspired Engineering of a Multivalent Aptamer-Functionalized Nanointerface to Enhance Capture and Release of Circulating Tumor Cells. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8, 2236-2240